Het avontuur dat Soigneur heet

In het rauwe gebied aan de Rotterdamse  Merwehaven hield Platform Communicatie Rotterdam op 3 juli  jl. haar zomerborrel. Gastspreker Vincent Luyendijk kwam vertellen over het...

Mirjam den Boer: Een zonnestraal met zonnebloemen!

Bedankt Mirjam!

Na vier jaar namen we per 1 juli afscheid van Mirjam den Boer als PCR-bestuurslid. Zij was al deze jaren een belangrijk lid van het bestuur en als secretaris hield ze alle verslagen en...